Edit

wikiHow:Welsh wikiHow Project/About wikiHow

EditBeth yw WikiHow?

Mae wikiHow yn gydweithrediad i adeiladu a rhannu wefan 'gofyn sut' mwyaf a gorau y byd. Dychmygwch os oedd gan bawb yn y byd athro arbenigol a gallai ei dysgu nhw i wneud unrhywbeth. Yn y pen draw, bydd y wefan amlieithog 'gofyn sut' yma yn cynnwys gwybodaeth manwl gywir ar bob pwnc bosib. Bydd yr wybodaeth yma ar gael i bawb, yn newid bywydau pobl mewn ffyrdd bach a mawr.


Bob mis, mae miliynau o bobl yn troi at wikiHow i ddysgu sut i wneud pethau newydd. Gan gyfrannu eich gwybodaeth personol i wikiHow, fe gallwch chi helpu pobl ar draws y byd sut i wneud rhywbeth newydd.Cymerwch olwg ar wikiHow.

EditSut ydy wikiHow yn gweithio?

Mae wikiHow yn wiki, sef gwefan gall unrhywun olygu a ysgrifennu. Gall unrhyw ymwelydd i wikiHow greu tudalen newydd i ysgrifennu am sut i wneud rhywbeth. Wedi i'r dudalen gael ei gyflwyno, gall unrhyw ymwelydd arall olygu, gwella neud newid y dudalen. Dros amser, mae safon y dudalen yn gwella wrth i bobl ei olygu. Mae'r holl newidiadau i'r wefan yn cael ei harddangos ar newidiadau diweddar ac hefyd ar hanes tudalen bob erthygl. Mae wikiHow yn gweithio oherwydd ein bod ni yn ffyddiog bydd ein defnyddwyr yn ymddwyn mewn ffordd sydd yn helpu eraill. O ganlyniad i hyn, mae ein cyfranwyr yn gwaredu fandaliaeth, nonsens a defnydd sy'n amhriodol i'r wefan.
EditSut alla i helpu?

Gwellwch wikiHow gan olygu unrhyw dudalen syudd angen cymorth. Porwch drwy ein erthyglau yn ei camau datblygu cyntaf a gwelwch os gallwch chi ychwanegu gwybodaeth, Os ydych yn gyfarwydd a'ch sillafu, golygu'r erthyglau yma yn elwa o'ch arbenigedd. Rhannwch eich gwybodaeth os gallwch ddarganfod pwnc heb ei ddechrau gan ysgrifennu erthygl newydd gan glicio ar creuwch erthygl wikiHow ar dop dde rhan fwyaf o dudalennau wikiHow. Os oes angen ysbrydoliaeth arnoch am bwnc, gallwch weld rhesr o dudalennau heb'i dechrau wedi'i awgrymu gan ddefnyddwyr eraill. Byddwch yn siwr i chwilio yn gyntaf, gan bod nifer o'r erthyglau awgrymiedig wedi'i hysgrifennu yn barod. Mae croeso i chi olygu unrhyw dudalen presennol gallwch ganfod ar y wefan. Darllenwch y dudalen yma i weld mwy o ffyrdd gallwch gyfrannu i wikiHow. Cymerwch olwg ar wikiHow i ddysgu hyd yn oed mwy.

EditRheolau

Ystyriwch y canlynol tra yn defnyddio wikiHow.

  1. Byddwch yn ddinesig. Byddwch yn gyfeillgar, yn gefnogol ac yn garedig i'r rheiny ydych chi'n gweithio gyda. Byddwch yn ffyddiog mewn eraill. Rydym ni i gyd eisiau helpu wikiHow.
  2. Byddwch yn eofn. Os ydych chi'n credu bydd eich gwaith chi yn gwella ein cenhadaeth, gwnewch hynny!
  3. Peidiwch sbamio. Ychwanegwch ddolennau os oedd y wefan wedi eich helpu i ysgrifennu yr erthygl.
  4. Disgwylwch i'ch gwaith gael ei gwestiynnu, ei newid a'i wella gan eraill. Dylai newidiadau cael ei gweld mewn ffordd positif o welliant, a nid yn feirniadaeth ar eich gallu.

EditEisiau ymuno a'r gymuned?

Tra eich bod chi ddim angen ymaelodi i ddarllen, ysgrifennu a golygu ar wikiHow, mae ymaelodi yn swyddogol ac ymuno a'r gymuned yn darparu nifer o fanteision i chi. I ymaelodi, gwasgwch Special:Userlogin ar y gornel dde dop ar y rhan fwyaf o dudalennau.

EditYdw i’n gallu helpu creu wikiHow yn fy iaith i?

Wyt! Ar y foment, mae wikiHow yn fwy na dim yn wefan Saesneg. Mae hwn yn anffodus, oherwydd dylai wikiHow fod ar gael i bobl ar draws y byd yn iaith ei hunain. Mae wikiHows amleithog yn cael ei adeiladu’n araf ar draws y byd yn Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg, Portiwgaleg, ac Iseldireg. I helpu datblygu’r wefannau yma i rhywbeth gwerthfawr, golygwch ei herthyglau a’i tudalennau. Gallwch hefyd ddechrau creu wikiHow newydd yn eich iaith chi.

EditCadwch lan â digwyddiadau

Gallwch gadw lan gyda beth sy’n digwydd ar wikiHow gan ddarllen y fforymau neu Herald wikiHow. Mae Herald wikiHow hefyd yn cynnig gwasanaeth sydd yn gadael iddo gael ei ddanfon i’ch tudalen drafod ar ol pob cyhoeddiad.

EditCreative Commons Licensed

Mae wikiHow yn trwyddedu yr holl gynnwys o dan drwydded Creative Commons. Mae hwn yn gadael i gynnwys wikiHow gael ei ddefnyddio gan unrhyw berson neu grwp o bobl heblaw am bwrpasau masnachol. Mae gadael i’n cynnwys gael ei ail-gyhoeddi yn sicrhau bod wikiHow yn gallu cyrraedd ei genhadaeth, gan gynnig ein gwybodaeth am broblemau amrywiol bywyd i fwy o bobl am ddim.

EditBydd wikiHow am ddim am byth.

Mae wikihow ar gael i bawb yn y byd heb dâl. Ein cenhadaeth yw i helpu cymaint o bobl a sy’n bosib gan rhannu ein gwybodaeth ac felly bydd wikiHow byth yn gofyn am dal gan ei ddefnyddwyr.

EditSut ydy wikiHow yn cefnogi ei hun yn ariannol?

Mae angen arian ar wikiHow i gynnal ei waith, ond yn hytrach na gofyn i’n aelodau dalu am wasanaeth, rydym ni wedi dewis i arddangos hysbysebion bach a dibwys ar y wefan. Does dim gennym ni hysbysebion peryglus na hysbysebion lletchwith. Mae’r hysbysebion yn lleiafrifol ac dydyn ni ddim yn dangos yr hysbysebion o gwbl i aelodau. Rydym ni yn credu taw hysbysebu da yw’r ffordd hawsaf i ariannu ein gwaith. Am fwy o wybodaeth, gallwch ddarllen hanes wikiHow fan yma a ffeindio ateb i’r cwestiwn ydy wikiHow yn wefan heb elw?

EditPa feddalwedd ydy wikiHow yn defnyddio?

Mae wikiHow wedi’i rhedeg gan MediaWiki sydd yn feddalwedd agored wedi’i greu gan wirfoddolwyr i gael ei ddefnyddio ar Wicipedia a wikis eraill. Mae ar gael am ddim o dan drwydded cyhoeddus GNU. Os hoffwch chi gopi am ddim o’n addasiadau, gofynnwch.

EditSut ydw i’n gallu cysylltu â wikiHow?

Cwestiynau cyffredinol a help
Ymholiadau’r Wasg
Live Help
Drwy lythyr

wikiHow
1010 El Camino Real, Suite 325
Menlo Park, California 94025

Erthyglau Nodweddiadol – Herald wikiHow
Etholiadau Admin

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects

In other languages:

العربية: عن ويكي هاو, Français: À propos de wikiHow, Nederlands: Over wikiHow, Português: Sobre o wikiHow, Español: Acerca de wikiHow

Thanks to all authors for creating a page that has been read 234 times.