Edit

wikiHow:Vietnamese wikiHow Project/Main Page

Welcome to wikiHow


wikiHow là một cộng đồng trực tuyến lớn nhất thế giới, bao gồm một cơ sở dữ liệu chi tiết chuyên về hướng dẫn. Với Đóng góp cho wikiHow, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một nguồn tài nguyên miễn phí để giúp đỡ hàng triệu người bằng cách cung cấp các giải pháp hỗ trợ cho các vấn đề phức tạp của cuộc sống hằng ngày.


wikiHow hiện nay có chứa 193,228 bài vở — bằng văn bản, edited, và được duy trì chủ yếu do sự giúp đỡ các tình nguyện viên. Xin vui lòng tham gia với chúng tôi bằng cách viết về một chủ đề chưa được quan tâm, hoặc chỉnh sửa và góp phần hoàn thiện một bài mà ai đó đã từng viết.

Đọc wikiHow trong các ngôn ngữ khác: عربي, Español, Deutsch, Français, Nederlands, Português. Bạn cũng có thể giúp bắt đầu một phiên bản mới của wikiHow trong Các dự án ngôn ngữ.

Bắt đầu--Kireiina (talk) 23:20, 13 March 2015 (UTC)

Article Info

Categories: About wikiHow | WikiHow Language Projects

Thanks to all authors for creating a page that has been read 155 times.