Edit

wikiHow:Slovak wikiHow Project/Use PIŠTA application

Táto užívateľská príručka slúži pre rýchle zorientovanie v aplikácii PIŠTA. Ponúka prehľad základných funkcionalít a popis akcii, ktoré je možné v danej časti aplikácie vykonať. K dispozícií sú tiež obrázky obrazovky aplikácie, v ktorých sú označené jednotlivé prvky.Krok č.1 - Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je ako prvá zobrazená pri spustení aplikácie. Návrat k nej je možný cez hlavné menu.

Domovská obrazovka.png

1. Aktualizácia údajov s AIS


2. Zobrazenie hlavného menu. Menu je možné zobraziť aj swipe gestom z ľavej strany obrazovky.


3. Aktuálne prebiehajúca vyučovacia hodina


4. Meno študijnej referentky a otváracie hodiny v ten deň


5. Najbližšie testy, skúšky, projekty k terajšiemu dátumu.
Krok č.2 - Hlavné menu


Hlavné menu je prístupné z akejkoľvek časti aplikácie. Slúži na prechádzanie jednotlivých funkcionalít. Aktuálne zobrazená funkcionalita je podfarbená šedou farbou. Na vrchu menu sa zobrazuje meno študenta, odbor so zameraním, ktorý študuje, a ktorý ročník a semester štúdia aktuálne navštevuje. Obrázok vedľa informácii sa mení podľa študovaného odboru.

Hl menu.png

1. (Kliknutie na obrázok) Profil študenta


2. Domovská obrazovka


3. Rozvrh


4. Informácie o fakulte


5. E-index


6. Odkaz na web fakulty


7. Odkaz do AIS
Krok č.3 - Aktualizácia údajov


Dialógové okno aktualizácie sa zobrazí po kliknutí na ikonku v hornej lište aplikácie. Zobrazuje informácie o posledných aktualizáciách, a ktorý študent je prihlásený.

Aktualizácia údajov.png

1. Rýchla aktualizácia údajov


2. Úplná aktualizácia údajov


Krok č.4 - Rozvrh


Zobrazené sú všetky prednášky a cvičenia, ktoré má študent zapísané v aktuálny semester. Zobrazené šípky nie sú súčasťou rozvrhu, iba naznačujú smery, ktorými je možné v rozvrhu skrolovať. Po kliknutí na prednášku, alebo cvičenie sa zobrazia informácie a predmete.

Rozvrh.png

1. Prednáška z predmetu


2. Cvičenie z predmetu
Krok č.5 - Action Mode


Action mód sa sprístupní, ak užívateľ podrží prst na prednáške alebo cvičení v rozvrhu. Kliknutím na iný predmet sa predmet označí. Kliknutím na označený predmet sa predmet odznačí. Action mód je možné aktivovať aj v E-indexe.

Action mode.png

1. Ukončenie Action módu


2. Počet vybratých predmetov


3. Pridanie nového testu, alebo osoby.


4. Upravenie údajov označeného predmetu. Ak je označených predmetov viac, berie sa ten, ktorý bol označený ako prvý.


5. Vymazanie označených predmetov.


6. Označený predmet. Označuje sa naraz prednáška aj cvičenie z daného predmetu.
Krok č.6 - E-index


Čierne šípky po stranách vedľa semestra označujú, či existuje predchádzajúci, alebo nasledujúci semester. Kliknutím na predmet sa zobrazia informácie o ňom. Podržaním predmetu sa aktivuje Action mód pre prácu s predmetmi.

E index.png

1. Kliknutím na semester sa zobrazia štatistické údaje ohľadom zobrazeného semestra.


Zelená šípka: označuje smer swipe gesta pre zobrazenie predchádzajúceho semestra.


Červená šípka: označuje smer swipe gesta pre zobrazenie nasledujúceho semestra.
Krok č.7 - Informácie o fakulte


Nachádzajú sa tu štyri sekcie do ktorých sú načítané patričné údaje. Pri zobrazení tejto funkcionality, je automaticky rozbalená sekcia Pedagogické oddelenie.

Pedagog. oddelenie.png

1. Kliknutím na nadpis sekcie sa sekcia zbalí, alebo rozbalí v závislosti na aktuálnom stave.

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects | Articles in Quality Review

Thanks to all authors for creating a page that has been read 425 times.