Edit

wikiHow:Serbian wikiHow Project

Dobrodošli na srpsku „WikiHow” stranu


„WikiHow” objedinjuje zajedničke napore u izradi najvećeg internet priručnika sa savetima kako nešto napraviti. Ukoliko imate iskustvo sa uspešno obavljenim postupkom izrade bilo kakvih stvari, predmeta, umnog rada, popravke, postupka i sl. objavite ga ovde za dobrobit svih.


„WikiHow” priručnik ima skoro 33.000 članaka koji se neprestano dopunjavaju, menjaju, sređuju zahvaljujući dobroj volji mnogih učesnika.


Pridružite se svojim člankom, ali prvo proverite da li je ista tema već obrađena – a možete se i nadovezati na već započeto.

EditPartially Translated Pages


Zapamtite da, pošto je srpski wikiHow tek pokrenut, nećete još imati sve ove linkove. To je u redu, samo prevedite linkove za stranice koje će biti kreirane.

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects