Edit

wikiHow:Persian wikiHow Project

هدف بلند مدت "ویکی چگونه" ، ایجاد یک راهنمای "چگونه..."ی رایگان برای همه انسان های روی زمین است. برای انجام این امر مهم، ما باید ویکی چگونه را به زبان های گوناگون ترجمه و ارائه کنیم. چاره ای که ما برای انجام این کار اندیشیده ایم در Language Version Process شرح داده شده است. حالا که زبان پارسی نیز مد نظر است، ما نیازمند نویسندگان و داوطلبان پارسی زبان کافی برای ایجاد یک ویکی چگونهی به روز به زبان پارسی هستیم.


هم اکنون ویکی چگونه‌ فارسی در ویکی چگونه‌ فارسی راه اندازی شده است و برای توسعه نیازمند یاری شما می‌باشد.آنچه نیاز داریم


دست کم یک داوطلب که بخواهد کار سخنگو بین ویکی چگونه پارسی و ویکی چگونه انگلیسی را انجام دهد. این شخص باید .یک نویسنده یا ویرایشگر ویکی چگونه انگلیسی بوده باشد که از نحوه کارکرد ویکی چگونه دانش کافی داشته باشد


.چندین نویسنده پارسی زبان دیگر که کار گسترش ویکی چگونه پارسی را انجام دهند


.چند داوطلب که کار بازگردانی فایل زبان محیط کاربری را از انگلیسی به پارسی انجام دهند


.چند داوطلب که چند صفحه اصلی را در زبان پارسی ایجاد کنند تا باقی نویسندگان بدانند چگونه باید با ویکی چگونه کار کنند

Editتشکیل گروهی از داوطلبان

برای گسترش ویکی-های فارسی ما نیازمند یک تیم متخصص از داوطلبان پارسی زبان هستیم تا ویکی چگونه پارسی را پویا .نمایند


لطفا برای ملحق شدن، ابتدا ثبت نام و سپس متن زیر را با نوشتن چهار ~ امضا کنید.به این صورت: ~~~~:


ابتدا برروی edit کلیک کرده و سپس چهار ~ زیر نام پایین ترین کاربر بنویسید. بدین صورت شما امضا کرده اید که در گسترش ویکی-های پارسی، ما را همیاری کنید.

  1. Helen Bz (talk) 14:50, 8 July 2016 (GMT)
  2. Ben 11:51, 24 July 2013 (UTC)
  3. Farhad Hafez (talk) 12:00, 4 December 2014 (UTC)
  4. Mobniagh (talk) 10:07, 24 September 2015 (GMT)
  5. sp (talk) 19:14, 11 October 2015 (GMT)
  6. Erbesharat (talk) 09:45, 10 January 2016 (GMT)
  7. BlueBlack (talk) 20:34, 21 May 2016 (GMT)
Persian wH
This user is one of the Persian wikiHow Project members and hopes to gather more volunteers to start a Persian wikiHow soon.

اگر عضو شدید این را در صفحه ی اکانت خود(پروفایل) بگذارید:


{{Persian wikiHow Project}}

Editگام های بعدی

زمانی که ما افراد کافی و دست کم یک سخنگو که ویرایشگری ماهر در ویکی-هاو انگلیسی داشته باشیم میتوانیم کلنگ ایجاد ویکی-هاو فارسی را بزنیم. برای شتاب دادن به این برنامه شما می توانید به جذب کاربران پارسی زبان بپردازید. اگر پرسشی دارید، خواهشمندیم راحت باشید که به جک به این نشانی ایمیل بزنید:wiki@wikihow.com


در عنوان ایمیل حتماً بنویسید "جک" تا ایمیل شما از فیلتر هرزنامه رد شود.

Editچگونه...های مرتبط

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects