Edit

wikiHow:Gikuyu wikiHow Project

EditWirute Gikuyu

Kûmenya rûthiomi rwaku nîkîndû kîega mûno na ningî ûngîmenya thiomi cia ndûûrîrî ingî, wee wina kîheo kîa bata mûno.


Mbere menya rûthiomi rwaku, na ûrute ciana ciaku ruthiomi rûu. Ucoke ûmarute thiomi ingî.


Kûrî maûndû maingî mûno tûtoî maarî mega matukû ma tene.Nonyende wee ûrathoma ndûmîrîri îno, wîrutîre tûheane kîrîra na ûûgi kûrî andû othe mooî rûthiomi rûrû.

EditHonge

-Irio -Mathaako -Marebeta -Ng'ano -Nyîmbo -ûûgi (technology) -ûrîmi

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects