Edit

wikiHow:Català wikiHow Project/Title Policy

El títol d'un article de wikiHow és important ja que l'enllaça amb altres articles. Un títol ha d'incloure les paraules més precises i més utilitzades en cerques per descriure el contingut d'un article. Ha de reflexar la "tècnica diferenciada, i específica" descrita a l'article. Per seguir aquests aspectes quan es canvia un títol o se'n tria un de nou:

EditPassos

 1. Mira Com mantenir receptes a wikiHow per a instruccions específiques.
 2. Cerca articles duplicats, perquè wikiHow canvia constantment. Els articles que tenen títols sinonímics o intercanviables haurien de ser fusionats per tal de condensar la informació adient en un "sol article que es pugui entendre".
 3. Canvia el títol aplicant una plantilla al damunt de la pàgina d'edició d'un article.

  • Copia i enganxa {{title|NOU TÍTOL}}, canviant NOU TÍTOL amb la teva nova suggerència.
  • Copia i enganxa {{Title}}quan no pots pensar un títol més escaient, però no obstant creus que s'hauria de canviar.

EditGuia específica

 1. Engloba un tema per article:

  • "Com recollir" és un bon títol.
  • "Com recollir pomes i taronges" hauria de ser dividit en dos articles diferents.

 2. Diferencia títols semblants.

  • Inclou l'audiència que es pretén aconseguir, o el mètode al títol.
  • "Com demanar per sortir a una noia (per a adolescents)" és un títol bo.
  • "Com demanar per sortir a una noia" no és diferent.
  • "Com pintar a l'aigua" és un títol bo.
  • "Com pintar", en canvi, no és específic.
 3. Un bon títol hauria de ser

  • Simple, expressant una sola acció bàsica.
  • Concis, utilitzant el mínim de paraules possible.
  • Informatiu, específica a l'objectiu de l'article.

  • "Fes el pi en un monopatí" és un títol bo.
  • "Fes el pi de la forma més guai", en canvi, no informa sobre res.

 4. Evita paraules supèrflues

  • Evita fer servir adequadament, correctament, la millor forma, o la forma correcta. Ja que no són necessàries ja que wikiHow no intenta ensenyar "la forma correcta".
  • "Com fer pizza" és un bon títol.
  • "Com fer pizza com Déu mana", en canvi, no és escaient.
 5. Evita emprar el nombre de passes a l'article.

  • El nombre de passes d'un article canvia, ja que els editors afegeixen o consoliden informació.
  • "Passeja el gos" és un bon títol.
  • "Passeja el gos en vuit passes", en canvi, no ho és.

 6. Comença cada títol amb un verb:

  • No comencis un títol amb "Com". Aquestes paraules s'afegeixen automàticament sempre i quan hi hagi la secció de "Passos".
  • Fes servir "Com" seguit d'una frase gramaticalment correcta.

 7. Primera lletra en majúscules. Utilitza majúscules quan escaigui (és a dir, només noms propis, i mots d'aquest estil).

 8. Limita puntuació

  • Els símbols causen problemes en navegadors determinats.
  • Evita un signe d'interrogació, o d'exclamació, o un punt al final del títol.
  • Evita / i &'.

EditQuan canviar un títol

 1. Canvia el títol a quelcom amb:

  • Títol amb ortografia, majúscules, i puntuació correctes.
  • Gramàtica correcta.
  • Sense referències personals (com "jo", "tu"...)
  • Títol més escaient pel contingut.
  • Títol més concís, i fàcil de cercar.

EditExemples

Títols bons:

 • "Com esciure un article a wikiHow"
 • "Com rentar un gos"
 • "Com desinstal·lar un programa a Windows XP"
 • "Com ser una noia popular"
 • "Com fer snowboard"

Títols dolents:

 • "Com es fA pEr EscRiure 1 article a wikiHow"
 • "Com Suggerències i Trucs x rentar un GOS!!"
 • "Com conduir, perquè tinc problemes!?!?"
 • "Com ser una noia popular -- EL MILLOR MÈTODE"
 • "Com fer snowboard de manera correcta"

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects

Thanks to all authors for creating a page that has been read 3 times.